Rs.5000

Rs.2500

COVID का लागि आरटी पीसीआर परीक्षण -(समूहका लागि)

COVID का लागि आरटी पीसीआर परीक्षण -(समूहका लागि)

Rs.2500 Rs.5000

कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) एउटा संक्रामक रोग हो जुन नयाँ पत्ता लगाइएको कोरोना भाइरसले गराएको हो । यो टेस्टले तपाईंको शरीरमा त्यस्तो भाइरस छ छैन भनेर तपाईंको नाक वा घाँटीबाट नमुना संकलन गरेर नै थाहा पाउँन मद्दत गर्छ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

- सेवामा समावेश:

निःशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन

निःशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श रू १०० बराबरको

निशुल्क मेडिकल प्रिस्क्रिपसन (यदि आवश्यक हुन्छ)

 

आवश्यक नमुना:

नाकको वा घाँटीको स्वाब

 

- संकलन तरिका:

न्यूनतम  व्यक्तिको समूहको लागि गृह संग्रह सुविधा उपलब्ध छ 

योग्य संकलन प्रतिनिधि

रोग फैलावट रोकथाम गर्न पिपिइ किटमा संकलन गरिने

प्रत्येक संकलन एउटा नयाँ पिपिइ किटमा गरिने

सम्बन्धित सेवाहरु