सेवा विवरण

कोभिड-१९ को लागि आरटि पिसिआर

कोभिड-१९ को लागि आरटि पिसिआर

Rs.5500 Rs.5500

कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) एउटा संक्रामक रोग हो जुन नयाँ पत्ता लगाइएको कोरोना भाइरसले गराएको हो । यो टेस्टले तपाईंको शरीरमा त्यस्तो भाइरस छ छैन भनेर तपाईंको नाक वा घाँटीबाट नमुना संकलन गरेर नै थाहा पाउँन मद्दत गर्छ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

 • - सेवामा समावेश:

  निःशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन

  निःशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श रू १०० बराबरको

  निशुल्क मेडिकल प्रिस्क्रिपसन (यदि आवश्यक हुन्छ)

   

  आवश्यक नमुना:

  नाकको वा घाँटीको स्वाब

   

  - संकलन तरिका:

  ५५० रुपैयाँ थप शुल्कमा घरमै आएर नमुना सङ्कलन गर्ने सुविधा उपलब्ध

  योग्य संकलन प्रतिनिधि

  रोग फैलावट रोकथाम गर्न पिपिइ किटमा संकलन गरिने

  प्रत्येक संकलन एउटा नयाँ पिपिइ किटमा गरिने

सम्बन्धित सेवाहरु