सेवा विवरण

URINE ROUTINE EXAMINATION  (URINALYSIS, URINE R/E)

URINE ROUTINE EXAMINATION (URINALYSIS, URINE R/E)

Rs.173 Rs.192

एउटा युरिनालाइसिस भौतिक, रसायनिक र माइक्रोस्कोपिक परीक्षणहरूको एक समूह हो । यी परीक्षणहरूले पिसाबमा रहने विभिन्न पदार्थहरू पहिचान र/वा मापन गर्दछ (जस्तै सामान्य तथा असामान्य मेटाबोलिज्मबाट पैदा हुने फोहर पदार्थहरू, कोषहरू, कोषका टुक्राहरू र ब्याक्टेरिया) ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

एउटा युरिनालाइसिस भौतिक, रसायनिक र माइक्रोस्कोपिक परीक्षणहरूको एक समूह हो । यी परीक्षणहरूले पिसाबमा रहने विभिन्न पदार्थहरू पहिचान र/वा मापन गर्दछ (जस्तै सामान्य तथा असामान्य मेटाबोलिज्मबाट पैदा हुने फोहर पदार्थहरू, कोषहरू, कोषका टुक्राहरू र ब्याक्टेरिया) ।

सम्बन्धित सेवाहरु