Rs.150

Rs.113

URIC ACID

URIC ACID

Rs.113 Rs.150

रगतमा उच्च मात्रामा रहेको युरिक एसिड पहिचान गर्न (जुन गाउट अवस्थाको संकेत हुनसक्छ) वा केमोथेरापी वा रेडिएसन उपचार गर्दा युरिक एसिडको स्तर निगरानी गर्न, मृगौलाको पत्थरीको कारण निदानको लागि पिसाबमा उच्च युरिक एसिडको मात्रा पहिचान गर्न र यस्ता पत्थरीहरूको विकास हुने जोखिममा रहेका गाउट भएकाहरूको निगरानी गर्न यसको परीक्षण गरिन्छ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

रगतमा उच्च मात्रामा रहेको युरिक एसिड पहिचान गर्न (जुन गाउट अवस्थाको संकेत हुनसक्छ) वा केमोथेरापी वा रेडिएसन उपचार गर्दा युरिक एसिडको स्तर निगरानी गर्न, मृगौलाको पत्थरीको कारण निदानको लागि पिसाबमा उच्च युरिक एसिडको मात्रा पहिचान गर्न र यस्ता पत्थरीहरूको विकास हुने जोखिममा रहेका गाउट भएकाहरूको निगरानी गर्न यसको परीक्षण गरिन्छ ।

सम्बन्धित सेवाहरु