Rs.200

Rs.150

TRIGLYCERIDES

TRIGLYCERIDES

Rs.150 Rs.200

ट्राइग्लिसराइड्स शरीरको चिल्लो/बोसो पदार्थको एक स्वरुप र ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हुन् । यसले तपाईमा मुटु रोग विकास हुने जोखिम मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्नुको साथै लिपिड (चिल्लो/बोसो) कम गर्ने थेरापीको प्रभावकारिता निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

ट्राइग्लिसराइड्स शरीरको चिल्लो/बोसो पदार्थको एक स्वरुप र ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हुन् । यसले तपाईमा मुटु रोग विकास हुने जोखिम मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्नुको साथै लिपिड (चिल्लो/बोसो) कम गर्ने थेरापीको प्रभावकारिता निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु