सेवा विवरण

TOTAL PROTEIN SYNOVIAL FLUID

TOTAL PROTEIN SYNOVIAL FLUID

Rs.374 Rs.416

साइनोभायल फ्लुइड एउटा बाक्लो तरल पदार्थ हो जसले शरीरको प्रमुख जोर्नीहरूमा लुब्रिकेन्टको रुपमा कार्य गर्दछ । यो जोर्नीहरूबीचको ठाउँमा सानो परिमाणहरूमा पाइन्छ, जहाँ यस तरल पदार्थलाई साइनोभायल मेम्ब्रेनहरूले उत्पादन गर्ने र राख्ने गर्दछन् । यसले जोर्नीहरू पोल्ने, सुन्निने वा दुख्ने कारणहरू निदान गर्न मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

साइनोभायल फ्लुइड एउटा बाक्लो तरल पदार्थ हो जसले शरीरको प्रमुख जोर्नीहरूमा लुब्रिकेन्टको रुपमा कार्य गर्दछ । यो जोर्नीहरूबीचको ठाउँमा सानो परिमाणहरूमा पाइन्छ, जहाँ यस तरल पदार्थलाई साइनोभायल मेम्ब्रेनहरूले उत्पादन गर्ने र राख्ने गर्दछन् । यसले जोर्नीहरू पोल्ने, सुन्निने वा दुख्ने कारणहरू निदान गर्न मद्दत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु