सेवा विवरण

TOTAL PROTEIN CSF (CEREBROSPINAL FLUID)

TOTAL PROTEIN CSF (CEREBROSPINAL FLUID)

Rs.374 Rs.416

सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड (सीएसएफ - CSF) एक स्पष्ट पानीको स्वरूपमा रहने तरल पदार्थ हो जुन मस्तिष्क र स्पाइनल कर्ड वरिपरि बहन्छ, र तिनीहरूलाई घेरेर रक्षा गर्दछ l सीएसएफमा विभिन्न पदार्थहरू र कोषहरू स्तर वा मात्रा मूल्यांकन गर्न सीएसएफ परीक्षण गरिन्छ l यसबाट मस्तिष्क र स्पाइनल कर्डमा असर गरिरहेका अवस्थाहरूको निदान गर्न सकिन्छ l

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड (सीएसएफ - CSF) एक स्पष्ट पानीको स्वरूपमा रहने तरल पदार्थ हो जुन मस्तिष्क र स्पाइनल कर्ड वरिपरि बहन्छ, र तिनीहरूलाई घेरेर रक्षा गर्दछ l सीएसएफमा विभिन्न पदार्थहरू र कोषहरू स्तर वा मात्रा मूल्यांकन गर्न सीएसएफ परीक्षण गरिन्छ l यसबाट मस्तिष्क र स्पाइनल कर्डमा असर गरिरहेका अवस्थाहरूको निदान गर्न सकिन्छ l

सम्बन्धित सेवाहरु