Rs.150

Rs.113

TOTAL PROTEIN

TOTAL PROTEIN

Rs.113 Rs.150

प्रोटिनहरू सबै कोषहरू र तन्तुहरूको महत्वपूर्ण निर्माण तत्वहरू हुन् । तिनीहरू शरीरको वृद्धि, विकास र स्वास्थ्यको लागि महत्वपूर्ण छन् । तिनीहरू धेरैजसो अंगहरूको संरचना हिस्सा रहन्छन् र शरीरको कार्यहरू नियमन गर्ने इन्जाइम र हर्मोनहरू निर्माण गर्दछन् । यो परीक्षणले तपाईको रगतमा प्रोटिनको मात्रा मापन गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

प्रोटिनहरू सबै कोषहरू र तन्तुहरूको महत्वपूर्ण निर्माण तत्वहरू हुन् । तिनीहरू शरीरको वृद्धि, विकास र स्वास्थ्यको लागि महत्वपूर्ण छन् । तिनीहरू धेरैजसो अंगहरूको संरचना हिस्सा रहन्छन् र शरीरको कार्यहरू नियमन गर्ने इन्जाइम र हर्मोनहरू निर्माण गर्दछन् । यो परीक्षणले तपाईको रगतमा प्रोटिनको मात्रा मापन गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु