सेवा विवरण

TOTAL IGE

TOTAL IGE

Rs.1620 Rs.1800

इम्युनोग्लोबुलिन इ (IgE) एउटा एन्टीबडी हो जुन शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले अनुमानित सम्भावित खतराको प्रतिक्रियास्वरुप निर्माण गर्दछ । यो पाँचवटा इम्युनोग्लोबुलिन्सको वर्गहरू (ए, जी, एम, डी र इ) मध्ये एक हो र समान्यतया धेरै सानो मात्राहरूमा रगतमा रहेको हुन्छ । यो परीक्षणले रगतमा आइजीइ (IgE) को मात्रा मापन गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

इम्युनोग्लोबुलिन इ (IgE) एउटा एन्टीबडी हो जुन शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले अनुमानित सम्भावित खतराको प्रतिक्रियास्वरुप निर्माण गर्दछ । यो पाँचवटा इम्युनोग्लोबुलिन्सको वर्गहरू (ए, जी, एम, डी र इ) मध्ये एक हो र समान्यतया धेरै सानो मात्राहरूमा रगतमा रहेको हुन्छ । यो परीक्षणले रगतमा आइजीइ (IgE) को मात्रा मापन गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु