सेवा विवरण

TISSUE FOR PROCESSING

TISSUE FOR PROCESSING

Rs.675 Rs.750

जब प्याथोलोजी प्रयोगशालामा अंगहरू/तन्तुहरू/द्रवहरू प्राप्त हुन्छ, तिनीहरूलाई सड्नबाट रोक्न सर्वप्रथम फर्मालिनमा राखिन्छ (यसलाई स्थिरीकरण भनिन्छ) । तिनीहरूलाई मेडिकल वैज्ञानिक वा एनाटोमिकल प्याथोलोजिस्टबाट मात्रै परीक्षण गरिनुपर्दछ । उक्त प्याथोलोजिस्ट वा वैज्ञानिकले तन्तुमा कुनै असामान्य कुरा देखिएमा वर्णन गर्नेछन् र तयसपछि यसलाई सावधानीपूर्वक टुक्र्याउँदै कुन रोगको उपस्थित छ भन्ने निदानमा सहयोग गर्दछन्, अन्तमा माइक्रोस्कोपिक परीक्षणको लागि ग्लास स्लाइड (प्रशोधित) राखिने नमुनाको क्षेत्रहरू छनौट गर्नेछन् ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

जब प्याथोलोजी प्रयोगशालामा अंगहरू/तन्तुहरू/द्रवहरू प्राप्त हुन्छ, तिनीहरूलाई सड्नबाट रोक्न सर्वप्रथम फर्मालिनमा राखिन्छ (यसलाई स्थिरीकरण भनिन्छ) । तिनीहरूलाई मेडिकल वैज्ञानिक वा एनाटोमिकल प्याथोलोजिस्टबाट मात्रै परीक्षण गरिनुपर्दछ । उक्त प्याथोलोजिस्ट वा वैज्ञानिकले तन्तुमा कुनै असामान्य कुरा देखिएमा वर्णन गर्नेछन् र तयसपछि यसलाई सावधानीपूर्वक टुक्र्याउँदै कुन रोगको उपस्थित छ भन्ने निदानमा सहयोग गर्दछन्, अन्तमा माइक्रोस्कोपिक परीक्षणको लागि ग्लास स्लाइड (प्रशोधित) राखिने नमुनाको क्षेत्रहरू छनौट गर्नेछन् ।

सम्बन्धित सेवाहरु