सेवा विवरण

THYROID STIMULATING HORMONE (TSH)

THYROID STIMULATING HORMONE (TSH)

Rs.432 Rs.480

यसले थाइराइड गडबडीको निदान गर्न र हाइपोथाइरोडिज्म तथा हाइपरथाइरोडिज्मको उपचारको निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ । कहिलेकाहीं टीएसएच (TSH) परीक्षण भर्खर जन्मेका बच्चाहरूमा जन्मजातरुपमा हाइपोथाइरोडिज्म भए नभएको परीक्षण गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

यसले थाइराइड गडबडीको निदान गर्न र हाइपोथाइरोडिज्म तथा हाइपरथाइरोडिज्मको उपचारको निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ । कहिलेकाहीं टीएसएच (TSH) परीक्षण भर्खर जन्मेका बच्चाहरूमा जन्मजातरुपमा हाइपोथाइरोडिज्म भए नभएको परीक्षण गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

सम्बन्धित सेवाहरु