सेवा विवरण

THYROID SCREENING PANEL  (FT4, TSH & Anti TPO)

THYROID SCREENING PANEL (FT4, TSH & Anti TPO)

Rs.2520 Rs.2800

थाइराइडको परीक्षणले थाइराइड ग्रन्थीको सामान्य कार्य निर्धारण गर्न र थाइराइड हर्मोनको स्तर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

थाइराइडको परीक्षणले थाइराइड ग्रन्थीको सामान्य कार्य निर्धारण गर्न र थाइराइड हर्मोनको स्तर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु