सेवा विवरण

THYROID PEROXIDASE ANTIBODIES (ANTI TPO)

THYROID PEROXIDASE ANTIBODIES (ANTI TPO)

Rs.2160 Rs.2400

थाइराइड अटोएन्टीबडीहरू मानिसको शरीरमा विकास हुने ती एन्टीबडीहरू हुन् जुन जब व्यक्तिको प्रतिरक्षा प्रणालीले भूलबस थाइराइड ग्रन्थी वा थाइराइड प्रोटिनहरूको यौगिकहरूलाई लक्षित गर्दछ र थाइराइडको दीर्घ जलन रोग (थाइरोडाइटिस), तन्तु क्षति, /वा थाइराइडको कार्य अवरुद्ध गर्दछ । प्रयोगशाला परीक्षणहरूले रगतमा विकास भएको खासप्रकारको थाइराइड अटोएन्टीबडीहरूको उपस्थिति पत्ता लगाउने र मात्राको मापन गर्ने कार्य गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

थाइराइड अटोएन्टीबडीहरू मानिसको शरीरमा विकास हुने ती एन्टीबडीहरू हुन् जुन जब व्यक्तिको प्रतिरक्षा प्रणालीले भूलबस थाइराइड ग्रन्थी वा थाइराइड प्रोटिनहरूको यौगिकहरूलाई लक्षित गर्दछ र थाइराइडको दीर्घ जलन रोग (थाइरोडाइटिस), तन्तु क्षति, /वा थाइराइडको कार्य अवरुद्ध गर्दछ । प्रयोगशाला परीक्षणहरूले रगतमा विकास भएको खासप्रकारको थाइराइड अटोएन्टीबडीहरूको उपस्थिति पत्ता लगाउने र मात्राको मापन गर्ने कार्य गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु