Rs.2000

Rs.1500

SICKLING TEST

SICKLING TEST

Rs.1500 Rs.2000

सिकल सेल एनेमिया एउटा वंशाणुगत समस्या हो जसले हेमोग्लोबिन एस (एचबी एस वा एचजीबी एस - Hb S or Hgb S) भनिने असामान्य प्रकारको हेमोग्लोविन उत्पादन गराउँछ । सिकल सेल परीक्षणहरूले रगतको नमुनामा हेमोग्लोबिन एसको उपस्थिति र सापेक्षिक मात्राको निर्धारण गर्दछ वा हेमोग्लोबिन पैदा गर्ने जीनमा आएको उत्परिवर्तन पत्ता लगाउँछ र सिकल सेल एनेमियाको निदान गर्न मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

सिकल सेल एनेमिया एउटा वंशाणुगत समस्या हो जसले हेमोग्लोबिन एस (एचबी एस वा एचजीबी एस - Hb S or Hgb S) भनिने असामान्य प्रकारको हेमोग्लोविन उत्पादन गराउँछ । सिकल सेल परीक्षणहरूले रगतको नमुनामा हेमोग्लोबिन एसको उपस्थिति र सापेक्षिक मात्राको निर्धारण गर्दछ वा हेमोग्लोबिन पैदा गर्ने जीनमा आएको उत्परिवर्तन पत्ता लगाउँछ र सिकल सेल एनेमियाको निदान गर्न मद्दत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु