Rs.1400

Rs.1050

PROGESTERONE

PROGESTERONE

Rs.1050 Rs.1400

प्रोजेस्टेरोन एउटा स्टेरोइड हर्मोन हो जसको मुख्य भूमिका महिलाको शरीरलाई गर्भाधानको लागि तयार गर्न मद्दत गर्नु हो ।  यसले अन्य धेरै महिला हर्मोनहरूसँगसँगै मिलेर कार्य गर्दछ । यो परीक्षणले रगतमा प्रोजेस्टेरोनको मात्रा मापन गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

प्रोजेस्टेरोन एउटा स्टेरोइड हर्मोन हो जसको मुख्य भूमिका महिलाको शरीरलाई गर्भाधानको लागि तयार गर्न मद्दत गर्नु हो ।  यसले अन्य धेरै महिला हर्मोनहरूसँगसँगै मिलेर कार्य गर्दछ । यो परीक्षणले रगतमा प्रोजेस्टेरोनको मात्रा मापन गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु