Rs.3800

Rs.2850

PROCALCITONIN`

PROCALCITONIN`

Rs.2850 Rs.3800

प्रोक्याल्सिटोनिन शरीरमा रहेका विभिन्न प्रकारका कोषहरूबाट उत्पन्न भएको एक पदार्थ हो । यो प्रायः शरीरमा ब्याक्टेरियाको संक्रमणहरूको प्रतिक्रियास्वरुप उत्पन्न हुन्छन्, तर तन्तुमा कुनै चोटपटक लागो त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप पनि यो उत्पन्न हुन्छ । प्रणालीगत ब्याक्टेरियाजन्य संक्रमणहरू र वा घाउ सड्ने (सेप्सिस)  अवस्थाले पनि रगतमा प्रोक्याल्सिटोनिनको मात्रा उल्लेख्यमात्रामा बढ्न सक्छ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

प्रोक्याल्सिटोनिन शरीरमा रहेका विभिन्न प्रकारका कोषहरूबाट उत्पन्न भएको एक पदार्थ हो । यो प्रायः शरीरमा ब्याक्टेरियाको संक्रमणहरूको प्रतिक्रियास्वरुप उत्पन्न हुन्छन्, तर तन्तुमा कुनै चोटपटक लागो त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप पनि यो उत्पन्न हुन्छ । प्रणालीगत ब्याक्टेरियाजन्य संक्रमणहरू र वा घाउ सड्ने (सेप्सिस)  अवस्थाले पनि रगतमा प्रोक्याल्सिटोनिनको मात्रा उल्लेख्यमात्रामा बढ्न सक्छ ।

सम्बन्धित सेवाहरु