Rs.120

Rs.90

PLATELET COUNT

PLATELET COUNT

Rs.90 Rs.120

थ्रोम्बोसाइट्स पनि भनिने प्लेटलेट्स कोषको एकदमै साना भागहरू हुन् जुन सामान्य रगत जम्नको लागि आवश्यक हुन्छन् । तिनीहरू बोनम्यारोमा भएका मेगाकारिओसाइट्स भनिने धेरै ठूला कोषहरूबाट निर्माण भएका हुन्छन् र शरीरमा प्रवाहको लागि रगतमा निष्कासन भएका हुन्छन् । प्लेटलेट गणना परीक्षणले प्लेटलेट्सको संख्यामा प्रभाव पार्ने, रगत बग्ने र जम्ने प्रक्रियामा गडबडी उत्पन्न गर्ने अवस्थाहरूको निर्धारण वा निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

थ्रोम्बोसाइट्स पनि भनिने प्लेटलेट्स कोषको एकदमै साना भागहरू हुन् जुन सामान्य रगत जम्नको लागि आवश्यक हुन्छन् । तिनीहरू बोनम्यारोमा भएका मेगाकारिओसाइट्स भनिने धेरै ठूला कोषहरूबाट निर्माण भएका हुन्छन् र शरीरमा प्रवाहको लागि रगतमा निष्कासन भएका हुन्छन् । प्लेटलेट गणना परीक्षणले प्लेटलेट्सको संख्यामा प्रभाव पार्ने, रगत बग्ने र जम्ने प्रक्रियामा गडबडी उत्पन्न गर्ने अवस्थाहरूको निर्धारण वा निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु