Rs.80

Rs.60

GLUCOSE POST-PRANDIAL (PP)

GLUCOSE POST-PRANDIAL (PP)

Rs.60 Rs.80

पोस्टप्रान्डायल ग्लुकोज (पीपीजी - PPG) परीक्षण खानापछि प्लाज्मामा ग्लुकोजको मात्रा निर्धारण गर्ने एक परीक्षण हो । मधुमेहको निदानसँग सहसम्बन्धको बलियो प्रमाणको अभावमा यो निदान सामान्यतया पोस्टप्रान्डायल हाइपरग्लाइसेमियामा सीमित रहेको छ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

पोस्टप्रान्डायल ग्लुकोज (पीपीजी - PPG) परीक्षण खानापछि प्लाज्मामा ग्लुकोजको मात्रा निर्धारण गर्ने एक परीक्षण हो । मधुमेहको निदानसँग सहसम्बन्धको बलियो प्रमाणको अभावमा यो निदान सामान्यतया पोस्टप्रान्डायल हाइपरग्लाइसेमियामा सीमित रहेको छ ।

सम्बन्धित सेवाहरु