Rs.80

Rs.60

GLUCOSE FASTING (F)

GLUCOSE FASTING (F)

Rs.60 Rs.80

तपाईको ब्लड ग्लुकोजको मात्रा स्वस्थ सीमाभित्र छ छैन भनी निर्धारण गर्न, मधुमेहको जाँच तथा निदान गर्न, र उच्च ब्लड ग्लुकोज (हाइपरग्लाइसेमिया) वा न्यून ब्लड ग्लुकोज (हाइपोग्लाइसेमिया) निगरानी गर्न यसले मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

तपाईको ब्लड ग्लुकोजको मात्रा स्वस्थ सीमाभित्र छ छैन भनी निर्धारण गर्न, मधुमेहको जाँच तथा निदान गर्न, र उच्च ब्लड ग्लुकोज (हाइपरग्लाइसेमिया) वा न्यून ब्लड ग्लुकोज (हाइपोग्लाइसेमिया) निगरानी गर्न यसले मद्दत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु