Rs.1200

Rs.900

FERRITIN

FERRITIN

Rs.900 Rs.1200

फेरिटिन एउटा प्रोटिन हो जसमा आइरन रहन्छ र यो कोषहरू भित्र रहने आइरनको प्राथमिक स्वरूप हो l रगतमा निष्कासन भएर बहने फेरिटिनको सानो मात्रा शरीरमा भण्डारण भएर रहेका कूल आइरनको मात्राको प्रतिबिम्बन हो l 

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

फेरिटिन एउटा प्रोटिन हो जसमा आइरन रहन्छ र यो कोषहरू भित्र रहने आइरनको प्राथमिक स्वरूप हो l रगतमा निष्कासन भएर बहने फेरिटिनको सानो मात्रा शरीरमा भण्डारण भएर रहेका कूल आइरनको मात्राको प्रतिबिम्बन हो l 

सम्बन्धित सेवाहरु