Rs.1400

Rs.1050

ESTRADIOL

ESTRADIOL

Rs.1050 Rs.1400

एस्ट्रोजेनहरू महिलामा प्रजनन अङ्गहरूको विकास एवं क्रियाशीलता र द्वितीयक यौन विशेषताहरू निर्माणको लागि जिम्मेवार रहने स्टेरोइडहरूको एक समूह हो । अर्को हर्मोन प्रोजेस्टेरोन सँगै तिनीहरूले महिनावारी चक्र नियमितमा मद्दत गर्ने, स्तन र पाठेघरको वृद्धिमा कार्य गर्ने र स्वस्थ गर्भधारणमा मद्दत गर्ने गर्छन् ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

एस्ट्रोजेनहरू महिलामा प्रजनन अङ्गहरूको विकास एवं क्रियाशीलता र द्वितीयक यौन विशेषताहरू निर्माणको लागि जिम्मेवार रहने स्टेरोइडहरूको एक समूह हो । अर्को हर्मोन प्रोजेस्टेरोन सँगै तिनीहरूले महिनावारी चक्र नियमितमा मद्दत गर्ने, स्तन र पाठेघरको वृद्धिमा कार्य गर्ने र स्वस्थ गर्भधारणमा मद्दत गर्ने गर्छन् ।

सम्बन्धित सेवाहरु