Rs.2000

Rs.1500

DEHYDROEPIANDROSTERONE-SULFATE (DHEAS)

DEHYDROEPIANDROSTERONE-SULFATE (DHEAS)

Rs.1500 Rs.2000

डिहाइड्रोएपिएन्ड्रोस्टेरोन सल्फेट (डीएचइएएस - DHEAS) एउटा पुरुष यौन हर्मोन (एन्ड्रोजेन) हो जुन पुरुष र महिला दुवैमा उपस्थित हुन्छ l यो परीक्षणले रगतमा डीएचइएएसको मात्रा मापन गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

डिहाइड्रोएपिएन्ड्रोस्टेरोन सल्फेट (डीएचइएएस - DHEAS) एउटा पुरुष यौन हर्मोन (एन्ड्रोजेन) हो जुन पुरुष र महिला दुवैमा उपस्थित हुन्छ l यो परीक्षणले रगतमा डीएचइएएसको मात्रा मापन गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु