Rs.1800

Rs.1350

D-DIMER (Quantitative)

D-DIMER (Quantitative)

Rs.1350 Rs.1800

डी-डाइमर रगतको ढिक्को शरीरमा घुल्दा पैदा हुने एउटा प्रोटिनको भाग हो l शरीरले रगतको ढिक्को निर्माण गर्ने र टुक्रयाउने नगरेको अवस्थामा यो सामान्यतया पहिचान गर्न नसकिने वा धेरै न्यून स्तरमा पहिचान हुने हुनसक्छ l

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

डी-डाइमर रगतको ढिक्को शरीरमा घुल्दा पैदा हुने एउटा प्रोटिनको भाग हो l शरीरले रगतको ढिक्को निर्माण गर्ने र टुक्रयाउने नगरेको अवस्थामा यो सामान्यतया पहिचान गर्न नसकिने वा धेरै न्यून स्तरमा पहिचान हुने हुनसक्छ l

सम्बन्धित सेवाहरु