Rs.400

Rs.300

CREATININE 24 HR URINE

CREATININE 24 HR URINE

Rs.300 Rs.400

क्रिएटिनिन मांसपेशीले उत्पादन एउटा फोहोर पदार्थ हो र क्रिएटिन नामक यौगिक टुक्रिएर यो बन्दछ l क्रिएटिनिन शरीरबाट मृगौलाको सहायताले निष्कासन हुन्छ, जसले रगतबाट लगभग यसको सबै मात्राहरू छानेर पिसाबको माध्यमबाट बाहिर पठाउँछ l यो परीक्षणले रगत र/वा पिसाबमा क्रिएटिनिनको मात्रा मापन गर्दछ l

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

क्रिएटिनिन मांसपेशीले उत्पादन एउटा फोहोर पदार्थ हो र क्रिएटिन नामक यौगिक टुक्रिएर यो बन्दछ l क्रिएटिनिन शरीरबाट मृगौलाको सहायताले निष्कासन हुन्छ, जसले रगतबाट लगभग यसको सबै मात्राहरू छानेर पिसाबको माध्यमबाट बाहिर पठाउँछ l यो परीक्षणले रगत र/वा पिसाबमा क्रिएटिनिनको मात्रा मापन गर्दछ l

सम्बन्धित सेवाहरु