Rs.1100

Rs.825

COMPLEMENT CONCENTRATION C4

COMPLEMENT CONCENTRATION C4

Rs.825 Rs.1100

यसबाट कम्प्लिमेन्ट सिस्टम प्रोटिनहरूमा रहेको कमी वा खराबीहरूले संक्रमण बढाउन वा अटोइम्युन क्रियाकलाप बढाउन कुनै योगदान गरिरहेका छन् कि भनी निर्क्यौल गरिन्छ l

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

यसबाट कम्प्लिमेन्ट सिस्टम प्रोटिनहरूमा रहेको कमी वा खराबीहरूले संक्रमण बढाउन वा अटोइम्युन क्रियाकलाप बढाउन कुनै योगदान गरिरहेका छन् कि भनी निर्क्यौल गरिन्छ l

सम्बन्धित सेवाहरु