Rs.500

Rs.375

CALCIUM 24 HR URINE

CALCIUM 24 HR URINE

Rs.375 Rs.500

पिसाब हुँदै शरीरबाट कति क्याल्सियम निस्कन्छ भन्ने कुरा मापन गर्न युरिन क्याल्सियम परीक्षण गरिन्छ l यो परीक्षणलाई युरिनरी सीए+२ परीक्षण भनेर पनि जानिन्छ l पिसाबमा क्याल्सियमको मात्र बढ्नु भनेको पाराथाइराइड ग्रन्थी अति सक्रिय हुनुको सङ्केत हो l पाराथाइराइड हर्मोन सिरम क्याल्सियम तहहरूको प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पादन हुन्छ l

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

पिसाब हुँदै शरीरबाट कति क्याल्सियम निस्कन्छ भन्ने कुरा मापन गर्न युरिन क्याल्सियम परीक्षण गरिन्छ l यो परीक्षणलाई युरिनरी सीए+२ परीक्षण भनेर पनि जानिन्छ l पिसाबमा क्याल्सियमको मात्र बढ्नु भनेको पाराथाइराइड ग्रन्थी अति सक्रिय हुनुको सङ्केत हो l पाराथाइराइड हर्मोन सिरम क्याल्सियम तहहरूको प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पादन हुन्छ l

सम्बन्धित सेवाहरु