Rs.400

Rs.300

BLOOD CULTURE

BLOOD CULTURE

Rs.300 Rs.400

रगतमा रहेको संक्रमण पत्ता लगाउन र यसको कारण पहिचान गर्न ब्लड कल्चर गरिन्छ l रगतसञ्चारमा हुने संक्रमण धेरैजस्तो ब्याक्टेरियाले गराउँछन् l

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

रगतमा रहेको संक्रमण पत्ता लगाउन र यसको कारण पहिचान गर्न ब्लड कल्चर गरिन्छ l रगतसञ्चारमा हुने संक्रमण धेरैजस्तो ब्याक्टेरियाले गराउँछन् l

सम्बन्धित सेवाहरु