Rs.1600

Rs.1200

ALPHA FETOPROTEIN / LIVER CANCER MONITOR

ALPHA FETOPROTEIN / LIVER CANCER MONITOR

Rs.1200 Rs.1600

अल्फा-फोटोप्रोटिन (एएफपी -AFP) मुख्यतया गर्भभित्र बढ्दै गरेका बच्चाहरूमा कलेजोले उत्पादन गर्ने प्रोटिन हो । सामान्यतया बच्चा जन्मदा एएफपीको मात्रा बढ्दछ र त्यसपछि तीव्र गतिमा झर्दछ । कलेजोमा हुने क्षति र केही निश्चित क्यान्सरहरूले एएफपीको मात्रा उल्लेख्य रुपमा बढाउन सक्छ । यो परीक्षणले रगतमा एएफपीको मात्रा मापन गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

अल्फा-फोटोप्रोटिन (एएफपी -AFP) मुख्यतया गर्भभित्र बढ्दै गरेका बच्चाहरूमा कलेजोले उत्पादन गर्ने प्रोटिन हो । सामान्यतया बच्चा जन्मदा एएफपीको मात्रा बढ्दछ र त्यसपछि तीव्र गतिमा झर्दछ । कलेजोमा हुने क्षति र केही निश्चित क्यान्सरहरूले एएफपीको मात्रा उल्लेख्य रुपमा बढाउन सक्छ । यो परीक्षणले रगतमा एएफपीको मात्रा मापन गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु