Rs.200

Rs.150

ALKALINE PHOSPHATASE

ALKALINE PHOSPHATASE

Rs.150 Rs.200

अल्कालिन फोस्फेट (एएलपी - ALP) शरीरभरि रहेका विभिन्न तन्तुहरूमा पाइने एक इन्जाइम हो । एएलपीको धेरै मात्रा हड्डी र कलेजोमा रहने कोषहरूमा पाइन्छ । रगतमा एएलपीको वृद्धि ज्यादातर कलेजो वा हड्डीमा हुने रोगको कारण हुने गर्दछ । यस परीक्षणले रगतमा रहेको एएलपीको मात्रा मापन गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

अल्कालिन फोस्फेट (एएलपी - ALP) शरीरभरि रहेका विभिन्न तन्तुहरूमा पाइने एक इन्जाइम हो । एएलपीको धेरै मात्रा हड्डी र कलेजोमा रहने कोषहरूमा पाइन्छ । रगतमा एएलपीको वृद्धि ज्यादातर कलेजो वा हड्डीमा हुने रोगको कारण हुने गर्दछ । यस परीक्षणले रगतमा रहेको एएलपीको मात्रा मापन गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु