Rs.300

Rs.225

ALBUMIN (A) + GLOBULIN (G) + A/G RATIO

ALBUMIN (A) + GLOBULIN (G) + A/G RATIO

Rs.225 Rs.300

प्रोटिनहरू सबै कोष र तन्तुहरू निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण तत्व हुन्, र शारीरिक वृद्धि, विकास र स्वास्थ्यको लागि अपरिहार्य छन् । यी अधिकांश अङ्गहरूको संरचनात्मक भाग हुन् र शरीरको क्रियाहरूलाई नियमित गर्ने इन्जाइम र हर्मोनहरू निर्माणमा भूमिका खेल्छन् । यो परीक्षणले तपाईको रगतमा प्रोटिनको मात्रा मापन गर्दछ ।

यो परीक्षणले एल्बुमिनको मात्रालाई ग्लोबुलिनसँग तुलना गर्दछ र यी दुईबीचको अनुपात (A/G रेसियो) गणना गर्दछ । यो अनुपातमा हुने परिवर्तनले तपाईको स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोटिनको मात्रामा परिवर्तन ल्याउने कारणको संकेत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

प्रोटिनहरू सबै कोष र तन्तुहरू निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण तत्व हुन्, र शारीरिक वृद्धि, विकास र स्वास्थ्यको लागि अपरिहार्य छन् । यी अधिकांश अङ्गहरूको संरचनात्मक भाग हुन् र शरीरको क्रियाहरूलाई नियमित गर्ने इन्जाइम र हर्मोनहरू निर्माणमा भूमिका खेल्छन् । यो परीक्षणले तपाईको रगतमा प्रोटिनको मात्रा मापन गर्दछ ।

यो परीक्षणले एल्बुमिनको मात्रालाई ग्लोबुलिनसँग तुलना गर्दछ र यी दुईबीचको अनुपात (A/G रेसियो) गणना गर्दछ । यो अनुपातमा हुने परिवर्तनले तपाईको स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोटिनको मात्रामा परिवर्तन ल्याउने कारणको संकेत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु