Rs.200

Rs.150

ALBUMIN

ALBUMIN

Rs.150 Rs.200

एल्बुमिन कलेजोबाट निर्माण हुने एक प्रोटिन हो । रगतमा हुने समग्र प्रोटिनमा यसको हिस्सा ६०% रहेको हुन्छ यसले र धेरै प्रकारको भूमिका खेल्छ । यो परीक्षणले रगतमा एल्बुमिनको मात्रा मापन गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

एल्बुमिन कलेजोबाट निर्माण हुने एक प्रोटिन हो । रगतमा हुने समग्र प्रोटिनमा यसको हिस्सा ६०% रहेको हुन्छ यसले र धेरै प्रकारको भूमिका खेल्छ । यो परीक्षणले रगतमा एल्बुमिनको मात्रा मापन गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु