Rs.24842

Rs.12999

Women's Health Screening Platinum

Women's Health Screening Platinum

Rs.12999 Rs.24842

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 143

 

केही खास रोगहरूले महिला र पुरुषहरूलाई फरक-फरक रुपमा प्रभाव पार्दछ । हाम्रो महिला स्वास्थ्य जाँच प्लाटिनम प्याकेजले महिलाहरूमा धेरैजस्तो देखिने हर्मोनसँग सम्बन्धित, थाइराइड र भिटामिन डी कमीजस्ता समस्याहरूको मूल्यांकन गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

निम्न सेवाहरु समावेश:
अपोइन्टमेन्ट बुकिङ
घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा
उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट
निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन
निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन
निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको
निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए)

 

विवरणमा पारामिटरहरु:

ANEMIA PROFILE-I

CBC, C-Reactive Protein, Serum Iron, Iron Binding capacity (TIBC), Iron saturation (%) calculated, Ferritin, CALCIUM, GLUCOSE FASTING (F), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), LIPID PROFILE / CORONARY RISK PROFILE Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total / HDL Ratio, ALANINE AMINOTRANSFERASE  (SGPT/ ALT), KIDNEY PANEL - I 

Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, CA19.9 (Cancer antigen) / PANCREATIC CANCER MONITOR, ALPHA FETOPROTEIN / LIVER CANCER MONITOR, CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN (CEA), VITAMIN PLUS  (VITAMIN D, 25-HYDROXY VITAMIN D3 + VITAMIN B12), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), CA15.3 (Cancer antigen) / BREAST CANCER MONITOR, THYROID STIMULATING HORMONE (TSH), BILIRUBIN (DIRECT, conjugated)

 

आवश्यक नमुना:

FASTING SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE 

 

नमूनाको मात्रा:

१७ एमएम सम्म

 

परिक्षण विधि:

Fluorescence Enzyme Immunoassay + SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE + HPLC

 

निर्देशनहरु:
१२-१४ घण्टा खालि पेट
परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस्
परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्

सम्बन्धित सेवाहरु