Rs.19486

Rs.10999

Elderly Screening for Men Platinum

Elderly Screening for Men Platinum

Rs.10999 Rs.19486

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 132

 

हाम्रो ज्येष्ठ पुरुष नागरिक स्वास्थ्य जाँच प्लाटिनम प्याकेजले पुरुषहरूमा प्रायः देखिने प्रोस्टेट र क्यान्सरजस्ता समस्याहरूको मूल्यांकन गर्दछ । यसले शरीरको सबै प्रमुख अङ्गहरूको अवस्था पनि जाँच गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

निम्न सेवाहरु समावेश:
अपोइन्टमेन्ट बुकिङ
घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा
उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट
निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन
निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन
निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको
निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए)


विवरणमा पारामिटरहरु:
COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), CALCIUM, GLUCOSE FASTING (F), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (PSA) TOTAL, ALANINE AMINOTRANSFERASE  (SGPT/ ALT), LIPID PROFILE / CORONARY RISK PROFILE Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total / HDL Ratio, RHEUMATOID FACTOR (RF), KIDNEY PANEL - I 
Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, CA19.9 (Cancer antigen) / PANCREATIC CANCER MONITOR, ALPHA FETOPROTEIN / LIVER CANCER MONITOR, CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN (CEA), VITAMIN PLUS  (VITAMIN D, 25-HYDROXY VITAMIN D3 + VITAMIN B12), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), HIGH SENSITIVE C-REACTIVE PROTEIN (hsCRP) (Quantative)

आवश्यक नमुना:
FASTING SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE 

नमूनाको मात्रा:
१७ एमएल सम्म

परिक्षण विधि:
Fluorescence Enzyme Immunoassay + IMMUNOFLUORESCENCE ASSAY+SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE + HPLC+AGGLUTINATION

निर्देशनहरु:
१२-१४ घण्टा खालि पेट
परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस्
परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्

सम्बन्धित सेवाहरु