Rs.13157

Rs.7399

Lifestyle Screening Advance

Lifestyle Screening Advance

Rs.7399 Rs.13157

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 50

 

यो प्रोफाइलले तपाईको कलेजो र मृगौलाको समस्या, कोलेस्टोरोल स्तरहरू, जोर्नी समस्याहरू र रक्तअल्पताहरूको जाँच गर्न मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

निम्न सेवाहरु समावेश:
अपोइन्टमेन्ट बुकिङ
घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा
उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट
निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन
निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन
निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको
निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए)


विवरणमा पारामिटरहरु:
IRON DEFICIENCY ANEMIA (IDA PANEL) (IRON,TIBC, FERRITIN, SATURATION), LIPID PROFILE / CORONARY RISK PROFILE Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total / HDL Ratio, THYROID PANEL II (FREE THYROID), GLUCOSE FASTING (F), URIC ACID, RHEUMATOID FACTOR (RF), BILIRUBIN (TOTAL), CALCIUM, ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), ALANINE AMINOTRANSFERASE  (SGPT/ ALT), VITAMIN D (25- HYDROXY VITAMIN D3), VITAMIN B12, COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), CREATININE

आवश्यक नमुना:
fasting SERUM,EDTA WHOLE BLOOD, PLASMA FLOURIDE

नमूनाको मात्रा:
७ एमएल सम्म

परिक्षण विधि:
SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+ Agglutnation

निर्देशनहरु:
१२-१४ घण्टा खालि पेट
परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस्
परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्

सम्बन्धित सेवाहरु