Rs.4500

Rs.3999

Women's Elderly Health check-up Basic

Women's Elderly Health check-up Basic

Rs.3999 Rs.4500

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 58

 

यसले थाइराइड, मृगौला, जोर्नीहरू र कलेजो जस्ता प्रमुख अङ्गहरूको क्रियाशीलता जाँच गर्दछ । यसले तपाईको मधुमेह र गाउटको पनि मापन गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

निम्न सेवाहरु समावेश:
अपोइन्टमेन्ट बुकिङ
घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा
उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट
निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन
निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन
निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको
निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए)विवरणमा पारामिटरहरु:
COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), URINE ROUTINE EXAMINATION  (URINALYSIS, URINE R/E), LIPID PROFILE / CORONARY RISK PROFILE Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total / HDL Ratio, GLUCOSE FASTING (F), CREATININE, PHOSPHOROUS, CALCIUM, ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), ALANINE AMINOTRANSFERASE  (SGPT/ ALT), THYROID PANEL II (FREE THYROID), URIC ACID

आवश्यक नमुना:
fasting SERUM,WB- EDTA, PLASMA FLOURIDE,URINE

नमूनाको मात्रा:
१७ एमएल सम्म

परिक्षण विधि:
SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK

निर्देशनहरु:
१२-१४ घण्टा खालि पेट
परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस्
परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्

सम्बन्धित सेवाहरु