Rs.10840

Rs.5299

Diabetes Check-up Advance

Diabetes Check-up Advance

Rs.5299 Rs.10840

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 76

 

यस प्रोफाइलले मृगौला र कलेजोको समस्या जस्ता मधुमेह र उच्च रक्तचापसँग सम्बन्धित समस्याहरूको जाँच गर्न सहयोग गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

निम्न सेवाहरु समावेश:
अपोइन्टमेन्ट बुकिङ
घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा
उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट
निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन
निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन
निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको
निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए)विवरणमा पारामिटरहरु:
LIPID PROFILE / CORONARY RISK PROFILE Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total / HDL Ratio, GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), LIVER FUNCTION TEST
AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkaline Phosphatase, Bilirubin Total & Direct, GGT, LDH, albumin, Globulin A:G Ratio, Serum Protein Total, GLUCOSE FASTING (F), THYROID PANEL II (FREE THYROID), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), KIDNEY PANEL - I 
Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, COMPLETE BLOOD COUNT (CBC)

आवश्यक नमुना:
FASTING SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE  

नमूनाको मात्रा:
१७ एमएल सम्म

परिक्षण विधि:
SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE+HPLC

निर्देशनहरु:
१२-१४ घण्टा खालि पेट
परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस्
परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्

सम्बन्धित सेवाहरु