Rs.21080

Rs.10999

Health Check-up Platinum

Health Check-up Platinum

Rs.10999 Rs.21080

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 92

हेल्थ चेकअप प्लाटिनमले कलेजो, मृगौला, मुटु र थाइराइड जस्ता सबै प्रमुख अङ्गहरूको क्रियाशीलता जाँच गर्दछ । यसले डिसलिपिडेमिया, मधुमेह, रक्तअल्पता र भिटामिन कमी जस्ता मुख्य रोग अवस्थाहरूको पनि जाँच गर्दछ ।

 

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

निम्न सेवाहरु समावेश:
अपोइन्टमेन्ट बुकिङ
घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा
उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट
निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन
निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन
निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको
निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए)विवरणमा पारामिटरहरु:
LIPID PROFILE / CORONARY RISK PROFILE Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total / HDL Ratio, ANEMIA PROFILE-I
CBC, C-Reactive Protein, Serum Iron, Iron Binding capacity (TIBC), Iron saturation (%) calculated, Ferritin, LIVER FUNCTION TEST
AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkaline Phosphatase, Bilirubin Total & Direct, GGT, LDH, albumin, Globulin A:G Ratio, Serum Protein Total, GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), KIDNEY PANEL - I 
Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F), VITAMIN PLUS  (VITAMIN D, 25-HYDROXY VITAMIN D3 + VITAMIN B12), HIGH SENSITIVE C-REACTIVE PROTEIN (hsCRP) (Quantative), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), THYROID PANEL II (FREE THYROID)

आवश्यक नमुना:
Whole Blood EDTA +  Plasma FLOURIDE + Fasting Serum + Urine  

नमूनाको मात्रा:
१७ एमएल सम्म

परिक्षण विधि:
IMMUNOFLUORESCENCE ASSAY+ SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE + HPLC

निर्देशनहरु:
१२-१४ घण्टा खालि पेट
परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस्
परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्

सम्बन्धित सेवाहरु