Doctors on call

घर रक्त संग्रह

तपाईंको घरमै रगत परिक्षण पाउनुहोस् र हाम्रो विशेषज्ञहरु द्वारा रिपोर्टहरुको मुल्यांकन पाउनुहोस् ।

Free shipping word wide

कलमा डाक्टरहरु

हाम्रा डाक्टरहरु २४सै घण्टा हप्ताको सातै दिन उपलब्ध छन् । कुनै पनि दिन र जुन सुकै अप्ठ्यारो समयमा पनि आफ्नो जिज्ञासाहरुको समाधान पाउनुहोस् ।

Free Report evaluation

निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन

हाम्रो विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा तपाईंको रिपोर्ट/लक्षणहरुको जानकारी पाउनुहोस्

Trusted & Accurate Reporting

विश्वासिलो र सही रिपोटिङ

सर्व साधारण जनताहरुलाई सुपथ मुल्यमा उच्च गुणस्तरको परिक्षण/नतिजाहरु प्रदान गर्ने

हाम्रो
प्याकेजहरु

तपाईंको आवश्यकताको लागि विशेष बनाइएको प्याकेज रोज्नुहोस्

+ सबै प्याकेजहरु हेर्नुहोस्

Health Screening Basic

Rs.3699 Rs.4887

टेस्टको संख्या: 53

Men's Health Screening Platinum

Rs.12999 Rs.25002

टेस्टको संख्या: 151

Women's Health Screening Platinum

Rs.12999 Rs.24842

टेस्टको संख्या: 143

Elderly Screening for Women Platinum

Rs.12999 Rs.24976

टेस्टको संख्या: 143

Elderly Screening for Men Platinum

Rs.10999 Rs.19486

टेस्टको संख्या: 132

Lifestyle Screening Basic

Rs.3999 Rs.6580

टेस्टको संख्या: 57

Lifestyle Screening Advance

Rs.7399 Rs.13157

टेस्टको संख्या: 50

Cancer Screening

Rs.4799 Rs.7640

टेस्टको संख्या: 4

Diabetes Check-up Basic

Rs.3199 Rs.3777

टेस्टको संख्या: 29

Women's Health check-up Silver

Rs.4699 Rs.7861

टेस्टको संख्या: 37

Health Check-Up Gold

Rs.7999 Rs.14510

टेस्टको संख्या: 80

Women's Elderly Health check-up Basic

Rs.3999 Rs.4500

टेस्टको संख्या: 58

Men's Elderly Health Check-up Basic

Rs.3999 Rs.6000

टेस्टको संख्या: 59

Diabetes Check-up Advance

Rs.5299 Rs.10840

टेस्टको संख्या: 76

Health Check-up Platinum

Rs.10999 Rs.21080

टेस्टको संख्या: 92

प्रोफाइल र परिक्षणहरु

तपाईंको आवश्यकताहरुसँग मेल खाने लामो सुची प्रोफाइलहरु र परिक्षणहरु रोज्नुहोस्

+ सबै परिक्षणहरु हेर्नुहोस्

प्याकेजहरु

Health Screening Basic

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 53

Rs.3699 Rs.4887

Men's Health Screening Platinum

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 151

Rs.12999 Rs.25002

Women's Health Screening Platinum

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 143

Rs.12999 Rs.24842

Elderly Screening for Women Platinum

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 143

Rs.12999 Rs.24976

Elderly Screening for Men Platinum

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 132

Rs.10999 Rs.19486

Lifestyle Screening Basic

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 57

Rs.3999 Rs.6580

Lifestyle Screening Advance

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 50

Rs.7399 Rs.13157

Cancer Screening

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 4

Rs.4799 Rs.7640

Diabetes Check-up Basic

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 29

Rs.3199 Rs.3777

Women's Health check-up Silver

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 37

Rs.4699 Rs.7861

Health Check-Up Gold

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 80

Rs.7999 Rs.14510

Women's Elderly Health check-up Basic

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 58

Rs.3999 Rs.4500

Men's Elderly Health Check-up Basic

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 59

Rs.3999 Rs.6000

Diabetes Check-up Advance

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 76

Rs.5299 Rs.10840

Health Check-up Platinum

टेस्टको संख्यामा निम्न समावेश: 92

Rs.10999 Rs.21080

ल्याब स्थानहरु (घरमा संकलन)

Bio Diagnostic

Nepalganj

Nepalganj

Life Care

Damak, Jhapa

Damak, Jhapa

Bio Diagnostic

Banepa

Banepa

Life Care

Butawal

Butawal

Bio Diagnostic

Janakpur

Janakpur

Life Care

Chitwan

Chitwan

Patan

Bhaktapur

Bhaktapur

Bio Diagnostic

Bhaktapur

Bhaktapur

Life Care

Dhangadi

Dhangadi

Patan

Lalitpur

Lalitpur

Sooriya

Rajbiraj

Rajbiraj

Bio Diagnostic

Lalitpur

Lalitpur

Life Care

Pokhara

Pokhara

Patan

Kathmandu

Kathmandu

Sooriya

Kathmandu

Kathmandu

ल्याब स्थानहरु (घरमा संकलन छैन)